Zwrot prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

Bielsko-Biała, 30.09.2019r.

 

W dniu 11 września 2019 Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-383, w którym to odpowiedział na pytania prawne polskiego sądu dotyczące interpretacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki.  

 

Zgodnie z wydanym wyrokiem art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23kwietnia 2008r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

 

Powyższe orzeczenie oznacza, iż konsument w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu ma prawo nie tylko do proporcjonalnego obniżenia odsetek czy innych kosztów których wysokość zależna jest od okresu obowiązywania umowy, ale także do obniżenia wysokości prowizji bankowej, którą uiścił przy zawarciu umowy. 

 

Radcy prawni w naszej Kancelarii reprezentują konsumentów w sprawach związanych z występowaniem do Banków oraz innych podmiotów udzielających pożyczek o zwrot części kosztów kredytu, który został uiszczony przed upływem okresu obowiązywania umowy, w tym zwłaszcza  o zwrot uiszczonej przy zawarciu umowy prowizji. W sprawach tych uzasadnionym jest poszukiwanie pomocy prawnika, albowiem sprawy te są skomplikowane, a podmioty udzielające kredytów i pożyczek nie są chętne do zwrotu świadczeń na rzecz konsumentów.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij