O kanceláři

Kancelář působí na právnickém trhu již téměř 20 let. V letech 1998–2012 fungovala výlučně jako osobní společnost, a od května 2012 funguje jako společnost s názvem "Codex" Radcowie Prawni Kupilas, Krupa spółka komandytowa.

Kancelář působí na území celého Polska, se zvláštním zohledněním Slezského vojvodství – města Bielsko-Biała, kde se nachází hlavní sídlo, a města Szczyrk, ve kterém Kancelář má od roku 2011 svou pobočku.

Nabídka

Naše nabídka je určena pro fyzické osoby, podnikatele provozující živnostenskou činnost a osobní a kapitálové společnosti, které jsou subjekty podle polského i mezinárodního práva.

Pomáháme při smírčích, soudních, správních a daňových řízeních a také při vyjednávání a mediacích.

Pořádáme školení z vybraných oblastí práva pro zaměstnance obsluhovaného klienta a pro třetí osoby.

Spolupracujeme s takovými subjekty, jako jsou: notářského kanceláře, daňové kanceláře, auditorské kanceláře a soudní tlumočníci a překladatelé, a tímto nabízíme samotným klientům široké spektrum podpory.

Nabízíme vám spolupráci založenou na důvěře a jasných zásadách.

 

Klienti Kanceláře mohou počítat s pomocí profesionálního právníka při smírčích, soudních, správních a daňových řízeních a také při vyjednáváních a mediacích, v celém rámci polského a evropského práva.

Jak vám můžeme pomoci?

Občanské záležitosti

 • ·žaloby o zaplacení,
 • odškodňovací záležitosti (včetně pojištění, dopravních nehod, lékařské omyly),
 • záležitosti v rámci hmotného práva (služebnost, zrušení spoluvlastnictví, rozdělení majetku, promlčení, vlastnické spory, soudní vystěhování),
 • záležitosti v rámci dědického práva (testamenty, nabytí a odmítnutí dědictví, dělení dědictví, neshody při dědění),
 • vymáhání neoprávněné účtovaných likvidačních poplatků, služby vyplacení (tzv. pojištěné vklady),
 • příprava smluv, kontraktů a dohod veškerého druhu,
 • analýza a právní audity smluv.

Trestní záležitosti

 • právní zastupování v přípravném, soudním a prováděcím řízení,
 • pomoc při přípravě oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

e-commerce

 • audity webových stránek a internetových obchodů,
 • příprava pravidel internetových obchodů,
 • příprava pravidel prodejen www,
 • příprava politiky ochrany soukromí, politiky „cookies“,
 • příprava politiky řízení informační bezpečnosti,
 • příprava pravidel soutěží, loterií atd.,
 • pomoc při vyřizování reklamací,
 • pomoc při řízení před Úřadem pro hospodářskou soutěž a spotřebitele a v rámci ochrany hospodářské soutěže a spotřebitelů,
 • záležitosti týkající se narušení osobního prospěchu na internetu (tzv. urážlivé vskazy).

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, pracovních řádů, mzdových řádů,
 • soudní zastupování v pracovních sporech,
 • zastupování v rámci kontroly zaměstnanosti.

Insolvenční a restrukturalizační zákon

 • poradenství týkající se insolvence podnikatelů,
 • poradenství týkající se insolvence spotřebitelů,
 • příprava návrhů na vyhlášení insolvence,
 • zastupování při insolvenčních řízeních,
 • nahlašování pohledávek,
 • obsluha soudních procesů vedených správci konkursní podstaty.

Smírné řešení sporů

 • vyjednávání,
 • mediace,
 • arbitrážní řízení (právní zastupování),
 • předprocesní korespondence,
 • příprava smírů a dohod.

Rodinné záležitosti

 • rozvodová řízení / odloučení / zneplatnění manželství,
 • alimentační záležitosti,
 • záležitosti v rámci styku s dětmi a v rámci rodičovského práva na péči,
 • záležitosti týkající se zbavení právní způsobilosti,
 • záležitosti spojené s původem dětí (otcovství, mateřství),
 • záležitosti týkající se rozdělení společného majetku manželů a nepřímé vyrovnání z tohoto titulu,
 • záležitosti týkající se vyrovnání mezi partnery.

Podnikatelé a obchodní společnosti

 • poradenství v rámci výběru vhodné právní formy podnikání,
 • zakládání společností,
 • nahlašování společností do Celostátního soudního rejstříku, nahlašování změn do CSR,
 • služby pro společnosti v plném rozsahu jejich činnosti,
 • služby pro statutární orgány společností,
 • služby při zasedání orgánů společností,
 • právní audity,
 • řešení sporů mezi společníky.

Daně

 • pomoc při výběru daňové strategie (ve spolupráci s daňovým poradcem),
 • daňové poradenství při obchodních transakcích a při výběru formy vkladu kapitálu a financování činnosti společností (ve spolupráci s daňovým poradcem),
 • zastupování při kontrolách a daňových řízeních,
 • transferové ceny (ve spolupráci s daňovým poradcem),
 • zastupování v soudních řízeních spojených s daňovými řízeními.

Práva duševního vlastnictví

 • ochrana ochranných známek,
 • nahlašování do rejstříků,
 • zastupování v řízeních proti osobám porušujícím autorská práva a práva duševního vlastnictví,
 • příprava a posuzování smluv v rámci převedení autorských práv, práv průmyslového vlastnictví.

Sodní záležitosti

 • zastupování v předsoudní fázi,
 • poradenství v otázce přijaté taktiky a procesní strategie,
 • poradenství v otázce shromažďování dokumentace, důkazů,
 • předsoudní vymáhání pohledávek,
 • komplexní procesní zastoupení před obecnými, správními soudy, nejvyšším soudem, arbitrážními a smírčími soudy,
 • zastupování ve věcech před orgány veřejné správy,
 • procesní zastupování v exekučním řízení.

Lustrace

 • analýza dokumentace shromážděné v osobních spisech,
 • zastupování v řízeních vedených Institutem národní paměti,
 • soudní zastupování ve věcech zkoumání shody s pravdou v lustračních prohlášeních.

Tým

Tým naší Kanceláře je především spojení zkušenosti, znalosti a angažovanosti. Mnohaletá přítomnost na trhu vypracovala v nás řádný a zodpovědný přístup ke každé nám svěřené záležitosti, mající za cíl spokojenost klienta.

Naši právníci jsou připraveni čelit veškerým komplikacím, aby efektivně a profesionálně poskytovali služby se zvláštním zohledněním zájmu klienta, v souladu s profesními etickými zásadami právního poradce.

S vědomím nutného zajištění klientovi komplexní nabídky se naši právníci neustále rozvíjejí a zvyšují své kompetence.


Sídlo

Od října roku 2011 se sídlo Kanceláře nachází v Bielsku-Białej na ul. Karpacka 24 (kancelář B16).

Klientům nabízíme možnost pronájmu konferenčního sálu podle preferenčních podmínek.

VÍTEJTE NA SPOLUPRÁCI

"Codex" Radcowie Prawni Kupilas, Krupa spółka komandytowa
st. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000419892
e-mail: p.bozek@prawo.bielsko.pl

godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Branch Szczyrku
st. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. +48 721 151 830, +48 609 501 604
e-mail: leszek.krupa@kancelaria-codex.pl
agnieszka.kupilas@kancelaria-codex.pl
Kontaktní formulář

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij