Zmiana nazwiska po rozwodzie

Bielsko-Biała, 30.11.2018r.

 

Jednym z częstych pytań zadawanych przez Klientów, zwłaszcza kobiet, przy okazji prowadzenia sprawy rozwodowej jest pytanie o możliwość zmiany nazwiska po rozwodzie. Kwestia ta została dość jasno uregulowana w przepisach prawa. Wiele kwestii związanych z tą tematyką zostało rozstrzygniętych również w orzecznictwie.

 

Małżonek rozwiedziony, który po zawarciu związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego poprzez złożenie oświadczenia  przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

Uprawnienie powrotu do nazwiska po orzeczeniu rozwodu przysługuje zatem  małżonkom, a więc zarówno żonie, jak i mężowi. Uprawnienie to nie przysługuje jednak  temu małżonkowi, którego nazwisko przyjęto.

 

Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że nie można domagać się zmiany nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Sąd nie może również rozstrzygać o kwestii zmiany nazwiska w wyroku rozwodowym. Oświadczenie co do zmiany nazwiska należy złożyć osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia.

 

Należy pamiętać o zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia. Po jego  przekroczeniu zmiana nazwiska nie będzie możliwa. Jeśli dojdzie do przekroczenia trzy miesięcznego terminu, zmiana nazwiska może nastąpić jedynie według przepisów ustawy z dnia 17 października 2008 r.

o zmianie imienia i nazwiska, ale przy zachowaniu surowych wymagań tej ustawy.

 

Co istotne, jeżeli małżonek rozwiedziony będzie chciał pozostać przy nazwisku nabytym przez zawarcie związku małżeńskiego, a drugi małżonek się temu sprzeciwi, to jego sprzeciw nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Przepisy prawa nie przewidują bowiem możliwości domagania się przez byłego  małżonka odebrania prawa do nazwiska małżonkowi, który chce pozostać przy nazwisku nabytym przez małżeństwo.

 

W celu uzyskania bliższych informacji w sprawach związanych ze zmianą nazwiska, prosimy o kontakt z radcą lub adwokatem z naszej Kancelarii w Bielsku-Białej.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij