Wyrok TSUE a kredyty frankowe

Bielsko-Biała, 10.10.2019r.

W dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok w sprawie kredytów „frankowych”, zarówno indeksowanych, jak i pobocznie denominowanych. Pomimo niewątpliwych korzyści płynących z tego orzeczenia, to tym mocniej należy podkreślić, że wszelkie postępowania toczące się w przyszłości nie będą się sprowadzać do automatycznie wydawanych wyroków na korzyść konsumenta.

 

Sąd w każdej sprawie zbada abuzywność danych postanowień umownych, dlatego niezbędna jest analiza każdego przypadku z osobna i w oparciu o tę analizę należy sformułować odpowiednie roszczenia względem banku, będące najbardziej korzystne dla konsumenta w indywidualnym przypadku.

 

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydają się być możliwe dwie opcje:

a) zakwestionowana klauzula zostanie usunięta i umowa obowiązywać będzie nadal, a oprocentowanie oparte będzie na wskaźniku LIBOR, natomiast kwota kredytu będzie wyrażona w złotych, a także nastąpi rozliczenie ewentualnie istniejącej nadpłaty,

b) nastąpi stwierdzenie przez sąd nieważności całej umowy kredytu i nastąpią dalsze rozliczenia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą związane z dotychczasową historią kredytu.

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, unieważnienie umowy nie jest jedyną dopuszczalną praktyką, gdyż „jeżeli unieważnienie umowy naraziłoby konsumenta na szczególnie szkodliwe skutki, sąd krajowy może zastąpić dane postanowienie w oparciu o przepisy prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę”.

 

Wobec tak wyrażonego stanowiska, należy uznać próby pozostawienia w mocy umowy za rozwiązanie wyjątkowe, a także wymagające zgody obu stron.

 

Takie stanowisko Trybunału Sprawiedliwości wyrażone w sprawie państwa Dudziak, niewątpliwie stoi w sprzeczności z nierzadką praktyką polskich sądów powszechnych, gdzie dokonywano przewalutowania, tłumacząc takie rozstrzygnięcie enigmatycznie rozumianym „dobrem konsumenta” – jednocześnie czyniąc wbrew jego faktycznej woli wyrażonej na przestrzeni całego postępowania sądowego. Wydaje się, że od teraz zasadę będzie mogło stanowić unieważnienie umowy, niemniej jednak sądy będą musiały mieć na względzie realną wolę konsumenta.

 

Tutejsza Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów posiadających kredyty walutowe, podgajając im w negocjacjach z bankami, występując przed Rzecznikiem Finansowym, a wreszcie występując w ich imieniu w sporach sądowych z bankami.

 

Jeśli masz podobny problem i potrzebujesz pomocy, serdecznie zapraszamy do skonsultowania swojego przypadku lub powierzenia sprawy sądowej do prowadzenia. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.  Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij