Wina w powstaniu zadłużenia, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Bielsko-Biała, 31.08.2020r.

Na przestrzeni ostatnich tygodni Adwokaci i Radcowie prawni w naszej kancelarii w Bielsku-Białej otrzymują wiele zapytań odnośnie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Co istotne, w obecnym stanie prawnym, przy ogłaszaniu upadłości, stopień winy dłużnika lub stopień przyczynienia się do niewypłacalności nie jest badany przez sąd.

Wobec powyższego, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd nie weryfikuje już czy dłużnik jest odpowiedzialny za własną sytuację finansową. Jedynym warunkiem jest to, aby wniosek spełniał wymogi formalne - w wypadku ich wypełnienia - sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wyznacza syndyka.

Stopień winy czy przyczynienia się do powstałych należności, wywiera znaczący wpływ dopiero na etapie ustalania planu spłat. Sąd analizując sytuację dłużnika, zakwalifikuje go do jednej z 3 grup:

  • pierwsza grupa – osoby które nie zawiniły i nie doprowadziły do stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa (np. utrata pracy czy choroba). W tym przypadku plan spłaty zostanie ustalony na okres do 36 miesięcy,
  • druga grupa – osoby zadłużone, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły ją w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa (np. spirala zadłużenia). W tym przypadku plan spłaty jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące,
  • trzecia grupa – są to osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie ja zwiększyły w sposób celowy (np. sprzedaż części majątku lub osoby które w ciągu ostatnich 10 lat miały umorzone przez sąd całość lub część zobowiązań), może to skutkować odmową oddłużenia, co oznacza, iż zostaną podtrzymane rygory postępowania upadłościowego w postaci likwidacji majątku, ale bez osiągnięcia podstawowego celu jakim jest umorzenie zobowiązań.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Bielsku-Białej.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij