Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości

Bielsko-Biała, 27 marca 2019 r.

Często w naszej Kancelarii w Bielsku-Białej prowadzimy sprawy osób, którym postawiono zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, które to zachowanie stanowi czyn karalny opisany w art. 178 k.k.

Jeżeli istnieje taka możliwość, wobec osób prowadzących pojazd po wpływem alkoholu składany jest wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania osoba, której postawiono zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest uważana za skazaną.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. przesłanką zastosowania warunkowego umorzenia postępowania jest wymóg, aby postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniały przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego. Innymi słowami zachodzić musi pozytywna prognoza kryminologiczna. Wskazać dodatkowo należy, iż warunkowe umorzenie następuje na okres próby. Podstawową przesłanką zastosowania przez Sąd warunkowego umorzenia to zagrożenie czynu karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, która to w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholi jest spełniona, gdyż przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne osoba w świetle prawa nie jest uważana za osobę skazaną, jednakże jej dane zostaną umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie, bowiem z treścią art. 1 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Osoba, której dane zostały umieszczone w Rejestrze nie uzyska zaświadczenia o niekaralności – na okres, kiedy wpis w Rejestrze będzie ujawniony.

W przypadku, zainteresowania prowadzeniem obrony w sprawie o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu uzasadnionym jest kontakt z radcą prawnym lub adwokatem z naszej Kancelarii.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij