Upadłość konsumencka

Bielsko-Biała, dnia 27.12.2018r.

 

W ostatnim czasie coraz częściej prawnikom Kancelarii zlecane są przez Klientów do prowadzenia postępowania upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („upadłość konsumencka”).

 

Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich jest traktowane jako przywilej dla dłużnika. Należy bowiem oczekiwać, iż dłużnicy będą wykonywać swoje zobowiązania, jednakże ustawodawca przewidział szereg przesłanek, których łączne spełnienie pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które na dalszym etapie może doprowadzić do umorzenia zobowiązań dłużnika - konsumenta.

 

Wśród tych przesłanek znajduje się stan niewypłacalności dłużnika. Sąd  jednak oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jedynie skrótowo, odnosząc się do wymienionej bezwzględnej negatywnej przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, należy wyjaśnić, że przy jej ocenie powinno się patrzeć na sytuację dłużnika przez pewien standardowy pryzmat osoby, która znalazłaby się na jego miejscu. Można przyjąć, że dla rażącego niedbalstwa charakterystyczny jest obniżony miernik staranności minimalnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r., III CK 522/04). Przez rażące niedbalstwo rozumie się niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danych okolicznościach. Od dorosłego człowieka można bowiem wymagać, aby działał z należytą starannością i przewidywał skutki podejmowanych działań. 

 

Coraz częściej jako przyczynę powstania stanu niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia wskazuje się, obok uzależnienia od alkoholu lub hazardu, uzależnienie od brania kredytów lub zaciągania pożyczek. W takich okolicznościach ustalenie czy dłużnik dopuścił w sposób zawiniony do powstania lub powiększenia stanu niewypłacalności niewątpliwe wymaga wiadomości specjalnych z zakresu psychiatrii i psychologii. Sąd powinien zatem zasięgnąć opinii biegłych z dziedziny psychiatrii i psychologii w celu ustalenia czy dłużnikowi – biorąc pod uwagę jego zaburzenia psychiczne – można przypisać minimum rażące niedbalstwo w powstaniu lub dalszemu zwiększaniu stopnia swojego zadłużenia. Warto by sam dłużnik zaoferował Sądowi taki wniosek dowodowy przedkładając również stosowną dokumentację wykazującą przebieg podjętego wcześniej procesu leczenia lub terapii.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu i podlega on opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

 

W razie zainteresowania, prawnicy z naszej Kancelarii w Bielsku- Białej, świadczą pomoc przy prawidłowym wypełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także reprezentują Klienta w czasie postępowania sądowego. Pomoc prawnika często pozwala na uniknięcie błędów w trakcie wypełniania formularza, co ogranicza konieczność uzupełnienia braków formalnych dostrzeżonych przez Sąd i niejednokrotnie skraca czas trwania postępowania.



Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl




Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij