Umowa kredytu frankowego proponowana przez Bank Millennium S.A.

Bielsko-Biała, 26.09.2021

 

Umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF proponowane przez Bank Millennium zawierały zwykle szereg klauzul, które można uznać za niedozwolone. Wskazując na konkretne postanowienia w tego typu umowach należy wskazać, iż  postanowienia dotyczące wypłaty kredytu na ogół zawierały odwołanie do tabeli kursowej publikowanej przez Bank przy przeliczeniu kwoty kredytu. Podobne uregulowania znajdują się przy postanowieniach dotyczących spłaty kredytu np.  „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.”. Tego typu postanowienia są oczywiście niedozwolone i przed sądem można skutecznie żądać unieważnienia całej umowy kredytu.

 

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię, gdzie przedmiotem zainteresowania była umowa, która zawierała analogiczne postanowienia do tych wskazanych powyżej (sygn. akt: I C 586/20) wskazał, iż „za sprzeczne z przepisami prawa Sąd uznał postanowienia umowy przewidujące ustalenia kwoty kredytu wypłacanej w złotych na podstawie kursu kupna franka, a raty spłaty kredytu w złotych według kursu sprzedaży franka. Te postanowienia w sposób rażący naruszają równowagę kontraktową stron na niekorzyść konsumenta, dobre obyczaje (…) W ocenie Sądu nie jest możliwe utrzymanie umowy po wyeliminowaniu klauzul umownych.”

 

Jest to jedno z wielu korzystnych orzeczeń w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię przeciwko Bank Millennium S.A. Jeżeli posiadają Państwo kredyt frankowy opisywany powyżej lub jakikolwiek inny to zapraszamy do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii. W ramach bezpłatnej usługi zostanie dokonana analiza Państwa umowy pod kątem możliwości występowania w niej klauzul niedozwolonych - bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań. Dopiero po otrzymaniu bezpłatnej analizy, w razie Państwa zainteresowania prowadzeniem sprawy, zostaną Państwu przedstawione warunki współpracy.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij