Ulga meldunkowa

Bielsko-Biała, 23.01.2018 r.

 

Skarga kasacyjna objęta wyrokiem NSA wydanym w dniu 18.07.2017r., sygn. II FSK 1712/15 uchylającym wyrok WSA oraz decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sporządzona została przez prawnika (radcę prawnego) z Bielska-Białej.

 

Sprawa objęta skargą kasacyjną dotyczyła zasad i możliwości skorzystania z ulgi podatkowej tzw. „ulgi meldunkowej” w podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie w okresie pomiędzy nabyciem niezabudowanej nieruchomości (rok 2004), a jej sprzedażą, jako nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym była zameldowana (rok 2009) nastąpiła trzykrotna zmiana przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i zasad skorzystania z ulgi podatkowej tzw. meldunkowej.

 

Dla prawnika prowadzącego sprawę oraz organów podatkowych wątpliwości budziło użycie przez ustawodawcę w przepisach przejściowych wieloznacznych pojęć związanych z okolicznościami wybudowania na nieruchomości budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o treści: do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. tj. stosuje się tzw. "ulgę meldunkową". Przyjmując dyrektywę językową przy wykładni ww. przepisu można mieć wątpliwości, co należy rozumieć przez określenie wybudowanych (oddanych do użytkowania), które może sugerować, że chodzi o istnienie okoliczności istniejących w procesie i prawie budowlanym.

 

Wątpliwości interpretacyjne powinny w ramach stosowania zasady zaufania obywatela do organów podatkowych składającej się na zasadę demokratycznego państwa prawa uzasadniać przyjęcia korzystnej dla strony interpretacji prawa podatkowego. Sąd rozpoznający sprawę zgodził się z radcą prawnym z Bielska-Białej, iż spór w sprawie powstał wobec istnienia w ustawie podatkowej nieprecyzyjnych, wieloznacznych pojęć mogących powodować wątpliwości co do przedmiotu opodatkowania, które de facto naruszają zasady przyzwoitej legislacji. Na podkreślenie zasługuje także to, że uwagi te odnoszą się do przepisów przejściowych, które są funkcją wyprowadzanej z zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) zasady prawidłowej legislacji oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa. Dają bowiem pewną ochronę praw nabytych lub interesów w toku, albo też ochronę ekspektatyw dobrze ukształtowanych, szczególnie istotną wówczas, gdy prawodawca, zmieniając prawo, zmierza do pogorszenia sytuacji prawnej jego adresatów.

 

W przypadku zainteresowania analizą spraw podatkowych uzasadnionym jest kontakt z naszą Kancelarią.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij