Teoria dwóch kondykcji jako prawidłowy sposób rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego

Sąd Najwyższy w dniu 16.02.2021 r. w sprawie o sygn. akt: III CZP 11/20 podjął ważną uchwałę w sprawie tzw. kredytów frankowych. Ma ona znaczenie dla sposobu rozliczeń stron przy uznaniu przez sąd umowy za nieważną.

Dotychczas istniały dwa odmienne stanowiska dotyczące rozliczenia uznanej za nieważną  umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty CHF. Pierwsze z nich
tzw. teoria salda, polega na tym, że sąd w momencie wydawania wyroku dokonuje potrącenia wzajemnie przysługujących roszczeń. W sytuacji, gdy kredytobiorca spłacił mniej niż sam otrzymał od banku w ramach umowy kredytu to nie przysługuje mu roszczenie zwrotu dotychczas zapłaconej kwoty. W sytuacji, gdy kredytobiorca spłacił więcej niż faktycznie otrzymał od banku to przysługuje mu zwrot różnicy pomiędzy kwotą spłaconą na rzecz banku, a kwotą wypłaconą mu przez bank.

Druga z teorii tzw. teoria dwóch kondykcji zakłada, iż przy unieważnieniu umowy kredytu zarówno kredytobiorcy jak i bankowi przysługują dwa osobne roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego. Kredytobiorca który spłacił daną kwotę tytułem spłaty kredytu może domagać się jej pełnego zwrotu, jak również bank może domagać się zwrotu wypłaconego kredytobiorcy kapitału kredytu.

Sąd Najwyższy przesądził, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, sąd orzekający powinien dokonywać rozliczenia w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Uchwała ta stanowi kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla kredytobiorców, pozwala ona na dochodzenie sumy wszystkich spłaconych rat - bez większych obaw związanych z ewentualnym oddaleniem powództwa o zapłatę.

Klientów zainteresowanych prowadzeniem spraw dotyczących kredytów frankowych serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się ze swoją umową kredytową w celu dokonania jej oceny wstępnej pod kątem możliwości uzyskania korzystnych orzeczeń i określenia warunków współpracy.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij