Stalking – uporczywe nękanie

Bielsko-Biała, 28.06.2019r.

 

Zdarza się, iż Klienci poszukują dobrego prawnika, ponieważ ze strony osób najbliższych lub osób trzecich doświadczają uporczywego nękania, tzw. stalkingu. W konsekwencji Klienci skarżą się, iż sprawca swoim zachowaniem wzbudza w nich poczucie zagrożenia lub istotne narusza ich prywatność.

 

Wskazane powyżej zachowanie kryminalizuje artykuł 190a § 1 kodeksu karnego. Wymieniony przepis chroni szeroko rozumianą wolność (np. od niechcianego towarzystwa innej osoby, od strachu, od nagabywania, do zachowania swojej prywatności). Ubocznym przedmiotem ochrony obejmuje również zdrowie człowieka (psychiczne, fizyczne) lub jego nietykalność. Kodeks karny nie definiuje pojęcia „nękania”, niemniej jednak wydaje się, iż obejmuje  ono swoim zakresem takie zachowania, które są dokuczliwe, powodują przykrość pokrzywdzonemu, wyrządzają mu krzywdę, powodują niedogodność, kłopotliwość, wywołują poczucie zastraszenia, zdominowania, oddziaływania na wolę, upokorzenia.

 

Warto w tym miejscu odwołać się do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy: „by zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa, czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty. Dla bytu tego przestępstwa nie ma znaczenia, czy sprawca ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące jest tu subiektywne odczucie zagrożonego, które musi być oceniane w sposób zobiektywizowany” (postanowienie Sądu Najwyższego  z dnia 12 grudnia 2013, III KK 417/13).

 

W praktyce często zachowanie sprawcy sprowadza się do wysyłania do pokrzywdzonego dużej ilości wiadomości tekstowych (SMS), wykonywania dużej ilości połączeń telefonicznych, nachodzenia, niepokojenia, zbliżania się do pokrzywdzonego wbrew jego woli w miejscu pracy lub zamieszkania, podejmowania prób nawiązania kontaktu z pokrzywdzonym za pomocą osób trzecich, podejmowania się obserwacji pokrzywdzonego, czym w konsekwencji wzbudza u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie narusza jego prywatność.

 

Omawiany przepis stanowi o „nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej”, w konsekwencji przewiduje dość szeroki zakres przedmiotowy swego działania.

 

Ściganie przestępstwa z art. 190a § 1 kodeksu karnego odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. W przypadku skazania, sąd ma możliwość wymierzenia sprawcy kary pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli zostanie wymierzona kara do 1 roku, sąd może jej wykonanie warunkowo zawiesić. Oznacza to, że skazany nie zostanie osadzony w zakładzie karnym. W sytuacji wymierzenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności, sprawca zostanie osadzony w zakładzie karnym.

 

W każdym przypadku Sąd ma możliwość orzeczenia wobec sprawcy zakazu bezpośredniego, telefonicznego lub za pośrednictwem Internetu kontaktowania się z pokrzywdzonym, jak również zakazu zbliżana się do pokrzywdzonego na określoną odległość.

 

W celu sporządzenia wniosku o ściganie i uzyskania pomocy profesjonalnego pełnomocnika w trakcie postępowania przed organami ścigania oraz przed sądem, warto skorzystać z  pomocy dobrego prawnika (w szczególności radcy prawnego lub adwokata). Niewątpliwie wzrosną wówczas szanse na uzyskanie korzystnego dla siebie wyroku. W przypadku zainteresowania pomocą prawną, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

 Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij