Sprawy o rozwód

Bielsko-Biała, dnia 31.05.2017r.

W ostatnim czasie zaobserwować można większą ilość spraw o rozwód, w stosunku do okresów wcześniejszych. W związku z tym warto przedstawić czytelnikom problemy, które są przedmiotem zainteresowania sądu w takiej sprawie.

W trakcie postępowania o rozwód, sąd ustala następujące kwestie:

- czy zaszły przesłanki orzeczenia rozwodu oraz ustala kto jest winny rozpadowi pożycia małżeńskiego (chyba, że małżonkowie wyrażą zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie),

- jak sprawowana będzie w dalszym ciągu władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi stron (czy będą sprawowali ją wspólnie, czy też jeden z małżonków będzie we władzy rodzicielskiej ograniczony, pozbawiony lub zostanie mu ona zawieszona),

- jak będą się prezentowały po rozwodzie kontakty rodzica (przy którym dzieci nie zamieszkują) z dziećmi,

- jak ukształtowany zostanie obowiązek alimentacyjny, czyli w jakim stopniu i w jakich kwotach rodzice będą zobowiązani przyczyniać się do utrzymania i zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci,

- w niektórych sprawach – sposób korzystania ze wspólnego mieszkania (o ile któryś z małżonków się domaga takiego ustalenia i o ile strony po rozwodzie będą mieszkały nadal wspólnie).

- jak strony postępowania ponosić będą koszty sprawy o rozwód.

Sąd rozwodowy co do zasady nie będzie orzekał o podziale majątku stron – może to uczynić w wyjątkowych przypadkach, jednakże moja praktyka zawodowa prowadzi do wniosku, iż podział majątku jest pozostawiany do rozpoznania w innym postępowaniu, odrębnym od postępowania rozwodowego.

Sądem właściwym dla spraw o rozwód jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca, gdzie małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Przykładowo, dla małżonków mieszkających na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (czyli także dla małżonków mieszkających np. w Żywcu czy Cieszynie lub okolicach) właściwym do sprawy o rozwód lub separację będzie właśnie Sąd w Bielsku-Białej.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij