Sprawy frankowe przeciwko ING Bank Śląski SA

Bielsko-Biała, 31.08.2021

 

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice- Zachód w Katowicach, w  sprawie o sygn. akt I C 1308/17, uznał że zawarta przez kredytobiorców z ING Bank Śląski S.A. umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF jest nieważna, a strony zobowiązanie są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

 

Sporna umowa analizowana przez Sąd w powołanej powyżej sprawie była umową kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej – Sąd uznał, że taki podtyp umowy kredytu był i jest dopuszczalny w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.

 

Zdaniem Sądu umowa łącząca strony była jednak nieważna, a to w oparciu o art. 58 § 1-2 kodeksu cywilnego, ze względu na sprzeczność z przepisami prawa (ustawy) oraz zasadami współżycia społecznego.

 

Sąd przyjął, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na nieprawidłowy sposób wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi przez kredytobiorcę. Sąd uznał, że nieważne – jako sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego – były postanowienia umowne wprowadzające mechanizm indeksacji. Zastosowany w badanej umowie mechanizm indeksacji przewidywał wyliczanie wysokości świadczenia kredytobiorców na podstawie kursów walut zawartych w tabeli kursów sporządzanych przez ING Bank Śląski S.A., bez realnej możliwości kontroli ze strony konsumenta.

 

Sąd podkreślił, że mechanizm ten był wadliwy z tego powodu, że nie pozwalał kredytobiorcom na kontrolę poprawności tworzenia przez bank tabeli, nie wprowadzał (zgodnie z brzmieniem umowy) żadnych ograniczeń w postaci skonkretyzowanych, obiektywnych kryteriów zmian stosowanych kursów walutowych oraz na przestrzeni lat trwania umowy nie zapewniał kredytobiorcom odpowiedniej ochrony przed skutkami wzrostu kursu CHF.

 

Jeżeli posiadają Państwo kredyt frankowy opisywany powyżej lub jakikolwiek inny to zapraszamy do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii. Analiza umowy kredytu dokonywana jest nieodpłatnie.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij