Sprawy frankowe przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Bielsko-Biała, 27.09.2021

 

W sprawach przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. główny zarzut dotyczy swobodnego
i niczym nieograniczonego kształtowania przez Bank kursu CHF stosowanego zarówno przy wypłacie kredytu, jak i co miesięcznej spłacie.

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowiącego załącznik do umowy:

-             „Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz według Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu”,

-             „Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie kredytu z Umowy kredytu, wg przeliczenia z dnia wpływu środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, po ustalonym wg Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w momencie dokonania powyższej operacji”.

 

W rezultacie stosowania przez Bank niedozwolonych postanowień Regulaminu, Kredytobiorcy otrzymywali wypłatę transz w złotówkach, w znacznie mniejszej wysokości niż spodziewana. Kredytobiorcy nie mieli również żadnego wpływu na wysokość kursu, po którym przeliczano comiesięczne raty.

 

Kredytobiorcy zawierający umowę kredytu denominowanego, otrzymywali wypłatę transz w złotych polskich i spłata następowała również w tej walucie. Prowadzi to do jednoznacznej oceny, iż wartość CHF przyjęta była jedynie jako wskaźnik waloryzacji poszczególnych rat podlegających spłacie, a różnica pomiędzy kursem zakupu danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty stanowiła czysty dochód banku, zwiększający dodatkowo koszty kredytu dla kredytobiorcy.

 

W uzasadnieniu wyroków w sprawach z powództwa Konsumentów przeciwko BOŚ S.A., Sądy wskazują, iż zawierane umowy nie nakładały na Bank żadnych ograniczeń w zakresie określania kursów walut w Tabeli kursowej, ale również nie wskazywały minimalnej trwałości ustalanych tabel, przez co Kredytobiorca nie tylko nie znał zasad kształtowania kursu, ale nawet nie wiedział, czy kurs obowiązujący o danej porze określonego dnia będzie kursem, według którego Bank rzeczywiście dokona przeliczenia (np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny XXV 518/18 z dnia 11.03.2020 r.).

 

Co istotne, nie ma znaczenia w jaki sposób Bank w rzeczywistości ustalał kursy walut. Analizie w świetle przepisów regulujących granice swobody umów podlega bowiem treść czynności prawnej, a nie sposób wykonywania umowy. Jednocześnie, naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego oznacza przekroczenie granic swobody umów i prowadzi do nieważności czynności prawnej jako sprzecznej z ustawą.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij