Sposoby zniesienia współwłasności

Bielsko-Biała, 15.12.2017r.

 

W praktyce obrotu prawnego, powszechnymi sprawami dotyczącymi zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, są sprawy z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości i ruchomości.

 

W ramach tego typu postępowań (analogiczne zasady stosuje się w sprawach dotyczących podziału majątku małżeńskiego po ustaniu wspólności majątkowej oraz w sprawach o dział spadku), sąd powszechny ma do dyspozycji trzy możliwe sposoby zniesienia współwłasności:

 

- pierwszy – priorytetowy – zniesienie współwłasności przez podział rzeczy. W przypadku, gdy dana rzecz jest podzielna (np. istnieje możliwość zgodnego z prawem podziału nieruchomości gruntowej poprzez podział geodezyjny, czy nieruchomości zabudowanej poprzez wydzielenie samodzielnych lokali) i gdy współwłaściciele zainteresowani są zachowaniem własności rzeczy, sąd zobowiązany jest do prowadzenia postępowania w sposób umożliwiający w wydanym postępowaniu dokonanie podziału. Po opracowaniu wariantów podziału, w razie braku porozumienia stron, następuje wycena rzeczy powstałych po podziale – celem ustalenia zasad dopłat dla poszczególnych współwłaścicieli,

 

- drugi – poprzez przyznanie rzeczy na własność jednemu/kilku ze współwłaścicieli. Często zdarza się, iż rzecz nie jest podzielna – wówczas sąd ma możliwość (o ile dany podmiot wyraża taką wolę), przyznać daną rzecz na własność jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli/kilku z nich. Sąd prowadzi postępowanie dowodowe mające na celu określenie współwłaściciela, któremu nieruchomość zostanie przyznana. Sąd zleca także (w braku porozumienia) biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny przedmiotu postępowania – celem określenia wysokości wzajemnych spłat i dopłat,

 

- trzeci – ostateczny – sprzedaż publiczna rzeczy. W sytuacji, gdy nie da się rzeczy podzielić, jak również nie ma podmiotu chętnego, aby nabyć rzecz na własność, a także na zgodny wniosek stron, sąd może zarządzić sprzedaż rzeczy w drodze publicznego przetargu. Opcja ta jest zazwyczaj najmniej korzystna dla współwłaścicieli, albowiem powoduje, iż sprzedaż odbywa się w trybie postępowania komorniczego, co może doprowadzić do uzyskania niskiej ceny sprzedaż. Poza tym, generuje to dodatkowe koszty związane z czynnościami komornika, a także na wiele lat blokuje możliwość sprzedaży na wolnym rynku.

 

W postępowania sądowych możliwe są także mieszane sposoby zniesienia współwłasności, w szczególności w sprawach obejmujących znaczną ilość rzeczy lub znaczną ilość współwłaścicieli.

 

W ramach tego typu sprawa sąd rozstrzyga także wszelkie spory związane z korzystaniem z rzeczy i jej posiadaniem, w tym kwestie rozliczenia nakładów na nieruchomości, rozliczenia pożytków, a także bada ewentualne  żądania w zakresie zasiedzenia.

 

Sprawy opisane w niniejszym wpisie często wymagają pomocy fachowego prawnika. Wsparcie radcy prawnego jest niezwykle pożądana w szczególności przy bardziej skomplikowanych sprawach, związanych z roszczeniami dodatkowymi. Pomoc fachowej kancelarii prawnej jest także cenna pod kątem analizy wydanych w sprawie opinii przez biegłych.

 

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i prawnych w sprawach o zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku. Prowadziliśmy szereg postępowań z tym związanych na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Pszczynie, Katowicach, a także na ternie pozostałej części Polski.  Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij