Przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a spłata zadłużenia wobec spółdzielni mieszkaniowej

Bielsko-Biała, 6 maja 2019 roku

 

Adwokaci oraz radcy prawni na terenie Bielska-Białej coraz częściej spotykają się z sytuacją osób, które spłaciły swoje zobowiązanie wobec spółdzielni i kierują pytania o ewentualną możliwość przywrócenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Nowelizacja z 2017 r. w obrębie prawa spółdzielczego wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, czyni ona istotny wyłom w dotychczasowej praktyce, przyznając uprawnienie osobom, które utraciły prawo do lokalu spółdzielczego w wyniku niespłaconego długu wobec spółdzielni, do odzyskania tegoż prawa po spełnieniu łącznie wskazanych niżej przesłanek (art. 161 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych):

- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

- została spłacona całość zadłużenia wobec spółdzielni wraz z odsetkami,

- nie został ustanowiony tytuł prawny na rzecz innej osoby – tytuł prawny na rzecz innej osoby może być ustanowiony jedynie wtedy, gdy lokal zostanie opróżniony przez osobę, której prawo wygasło (art. 161 ust 2 u.o.s.m)

 

Oprócz roszczenia o przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przysługuje także żądanie ponownego przyjęcia w poczet członków spółdzielni wobec spełnienia przesłanki zawartej w art. 3 ust 1 pkt 3 u.s.m.

 

„Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub

5) będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.”

 

Wszelkie stany faktyczne sprzed wejścia w życie wskazanej wyżej nowelizacji reguluje art. 7 ustawy z 20.07.2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który to umożliwia dochodzenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na takich samych zasadach jak zawartych w art. 161 u.s.m.

 

Reasumując, po spełnieniu warunków z art. 161 lub art. 7 ustawy z 20.07.2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powinno być skierowane odpowiednie roszczenie wobec spółdzielni o przywrócenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz przyjęcie w poczet członków spółdzielni, a wobec zgody spółdzielni, umowa o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do jakiego wcześniej przysługiwało danej osobie prawo. Ewentualna odmowa uprawnia dopiero do dochodzenia realizacji roszczenia przed sądem, nie mniej jednak ustawodawca nie zobligował spółdzielni do odpowiedzi na wysunięte roszczenie w konkretnym terminie, więc ocena opieszałości działań spółdzielni wymaga odpowiedniej oceny.

 

W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii zapraszamy do kontaktu z naszym radcą prawnym lub adwokatem.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij