Propozycja ugody dla frankowiczów od mBanku – czy jest korzystna?

Z początkiem grudnia mBank rozpoczął pilotażowy program realizowania ugód z klientami, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Oferta banku obejmuje przewalutowanie zobowiązania na złotówki i umorzenie części zadłużenia. W sieci zawrzało, a kredytobiorcy szczegółowo analizują sytuację. Propozycje przedstawione przez mBank i założenia programu pilotażowego komentuje Marta Wadas, aplikantka radcowska naszej z Kancelarii, reprezentującej klientów w sprawach frankowych.   

W miniony poniedziałek ruszył pilotaż program w zakresie ugód dla klientów mBanku, którzy spłacają kredyty w CHF. Program ma trwać 3 miesiące i obejmować około 1300 umów. Informacja ta wywołała niemałe poruszenie,  głównie dlatego, że jednocześnie Prezes mBank S.A. podtrzymał swoje stanowisko o uczciwości umów frankowych. Tym, co zdaniem Prezesa Cezarego Stypułowskiego, doprowadziło do konfliktu to nie konstrukcja umowy, ale zmiana kursu walutowego. Podkreślenia wymaga fakt, że postanowienie zawarte w umowach kredytowych indeksowanych do CHF – tj. „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. (teraz mBank S.A.) obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – zostały uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 5743. Pomimo wpisania klauzuli do Rejestru, a także ogromu prawomocnych wyroków sądów stwierdzających nieważność umów, Bank nadal stoi na stanowisku, że proponowane przez niego umowy nie naruszały w żaden sposób ani obowiązującego prawa, ani interesów kredytobiorców.

 

Co proponuje Bank w ramach ugody?

MBank S.A. zamierza policzyć jak obecnie wyglądałoby saldo kredytu pozostającego do spłaty, gdyby klient „zamiast we frankach, zadłużył się w złotych z oprocentowaniem opartym na historycznej wartości stawki WIBOR 3M, powiększonej o obowiązującą wtedy na rynku marżę kredytu”. Następnie, tak wyliczone saldo, zostanie porównane z aktualnym zadłużeniem klienta w CHF, przeliczonym na PLN przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Propozycja mBank S.A. polega na pomniejszeniu salda zadłużenia o połowę różnicy pomiędzy aktualnym zadłużeniem, a tym, które dotyczyłoby kredytobiorców, gdyby kredyt był zwykłym kredytem złotówkowym, udzielonym według powyższych zasad. Dodatkowo, Bank proponuje pomniejszenie salda kredytu o wpłaty na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub o wartości podwyższonego oprocentowania. Bank stoi na stanowisku, że dzięki takiej propozycji ugody strony solidarnie podzielą się kosztami wzrostu kursu franka.

- Dla znawców tematyki kredytów frankowych, a także statystyk spraw sądowych, oczywistym jest, że ta propozycja jest nie do przyjęcia. Bank pomija główny problem związany z udzielonymi kredytami indeksowanymi do CHF, którym jest nie wzrost kurs jak twierdzi Prezes, a zamieszczenie w umowach niedozwolonych klauzul umownych, dzięki którym bank mógł dowolnie kształtować wysokość kursu, w oparciu o który realizowane były kredyty – wskazuje Marta Wadas, aplikantka radcowska.

Bank, oferując ugody w takim kształcie, dąży do ponownego ukształtowania stosunku prawnego z pokrzywdzeniem interesów klientów.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij