Polisolokaty - ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

Bielsko-Biała, 30.04.2018 r.

 

W ostatnim czasie radca prawny z naszej Kancelarii reprezentował naszego klienta w ważnej sprawie przed Sądem Najwyższym dotyczącym tzw. polisolokat. Polisolokaty są to umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, który były masowo w ostatnich latach zawierane przez ubezpieczycieli we współpracy z bankami. Głównym problemem jaki pojawił się w czasie wykonywania tych umów były tzw. opłaty likwidacyjne (różnie nazywane w umowach ubezpieczenia, ale spełniające ten sam cel). Opłaty te polegały na tym, iż w zależności od danej umowy oraz od momentu jej rozwiązania, klient tracił część środków, które były przez ubezpieczycieli zachowywane. Czasami opłaty te wynosiły blisko 100% wpłaconych środków. 

 

W ostatnim czasie, w wielu korzystnych dla klientów wyrokach oraz decyzjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowiono, iż część opłat likwidacyjnych jest nielegalna, przez co klienci mieli możliwość uzyskania utraconych środków - najczęściej na drodze sądowej, a czasami także na skutek dobrowolnej zmiany warunków umów przez ubezpieczycieli.

 

W sprawie, o której mowa wyżej Sąd Najwyższy przesądził nierozstrzygnięty dotychczas problem, czy roszczenie klienta o zwrot opłaty liwydacyjnej przysługuje także w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia (polisolokata) stanowiła zabezpieczenie roszczeń banku w związku z udzielonym temu klientowi kredytem. Ubezpieczyciel wskazywał bowiem, iż w momencie zawarcia umowy kredytu, polisolokata stawała się przedmiotem cesji - czyli klient przelewał na bank roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia przez co - jak chciał ubezpieczyciel - miał się pozbawić prawa dochodzenia zwrotu opłaty likwidacyjnej.

 

W omawianej sprawie i tam istniejącym stanie faktycznym, Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem wskazanym w skardze kasacyjnej naszej klienta i przyznał, iż w razie zawarcia takiej umowy cesji, klient (ubezpieczony) nie pozbawia się prawa do dochodzenia zwrotu opłaty likwidacyjnej i ma możliwość żądania jej zwrotu na własny rachunek (por. wyrok SN z dnia 28.03.2018r., V CSK 398/17). Orzeczenie to otwiera drogę wielu ubezpieczonym, którzy często decydowali się na zawarcie umów cesji polisolokat na rzecz banków. 

 

Każda umowa obejmująca tzw. polisolokaty wymaga dogłębnej analizy, albowiem warunki, na jakich umowy te były zawierane są różne i nie każdy przypadek rokuje na osiągnięcie korzystnego wyroku. Dzięki współpracy ze specjalistami - radcami prawnymi, adwokatami, biegłymi - nasza Kancelaria posiadająca siedzibę w Bielsku-Białej oraz w Szczyrku ma możliwość szczegółowej analizy problemu klienta oraz wskazanie najbardziej optymalnej - naszym zdaniem metody postępowania w odniesieniu do konkretnych umów. 

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.

 Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij