Podział majątku w wyroku orzekającym rozwód

Bielsko-Biała, 07.01.2020r.

W jednym z poprzednich artykułów zwrócono uwagę na  kwestie związane z podziałem majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, niniejszy artykuł wskazuje na możliwość domagania się przez małżonków podziału majątku wspólnego już w trakcie postępowania o rozwód oraz przedstawia najważniejsze aspekty tej instytucji.

Po pierwsze, dokonanie podziału majątku wspólnego przez Sąd w wyroku orzekającym rozwód jest możliwe tylko w sytuacji złożenia takiego wniosku przez jednego z małżonków. Jeżeli podział nie zostanie dokonany w wyroku rozwodowym to tak jak wspomniano już wcześniej istnieje możliwość jego dochodzenia po rozwodzie (w postępowaniu nieprocesowym).

Po drugie, podział majątku w sprawie rozwodowej jest możliwy, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W orzecznictwie wskazuje się, że o braku nadmiernej zwłoki w postępowaniu można mówić w zasadzie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku lub wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie (uchwała SN z dnia 13.01.1978 r., III CZP 30/77, postanowienie SN z dnia 16.06.2016 r., V CZ 25/16).  W praktyce oznacza to, że małżonkowie powinni być zgodni co do składników majątku wspólnego, ich wartości, a także co do sposobu podziału. W innym wypadku powstanie konieczność przeprowadzenia dość skomplikowanego i długotrwałego postępowania dowodowego, a to spowoduje wspomnianą zwłokę w postępowaniu.

Po trzecie, w orzecznictwie dopuszcza się również częściowy podział majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli rozwodzący się małżonkowie porozumieli się w zakresie podziału tylko niektórych składników majątku. W takim wypadku składniki majątku, które nie zostały podzielone podczas rozwodu mogą być przedmiotem późniejszego postępowania nieprocesowego.

Niestety w praktyce dość rzadko spotyka się orzeczenia rozwodowe zawierające równocześnie rozstrzygnięcia w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Tymczasem dokonanie takiego podziału w wyroku rozwodowym pozwala na kompleksowego uregulowanie spraw osobistych i majątkowych pomiędzy małżonkami i stanowi o wiele szybsze rozwiązanie aniżeli prowadzenie długotrwałego procesu w odrębnym postępowaniu.  

W celu uzyskania bliższych informacji w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, prosimy o kontakt z radcą lub adwokatem z naszej Kancelarii w Bielsku-Białej.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij