Koniec użytkowania wieczystego

Bielsko-Biała, dnia 5.10.2018 r.

Nasza Kancelaria w Bielsku-Białej prowadzi także sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym dotyczące użytkowania wieczystego. Najnowsze przepisy obejmą użytkowników wieczystych, zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa i  jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

W nowej ustawie został przewidziany tryb i zasady płatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do zapłaty należności za nabycie prawa własności, w formie corocznej opłaty przez okres 20 lat, termin ten  będzie upływać 31 marca każdego roku.

Co do zasady wysokość opłaty rocznej za przekształcenie,  będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata będzie wnoszona przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

Możliwe będzie wniesienie jednorazowej opłaty, jej wysokość będzie równa iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.

W przypadku wniesienia jednorazowej wpłaty, przepisy przewidują system ulg. Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkaniowych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od  opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

  1. Skarbu Państwa – na podstawie zarządzenia wojewody;
  2. jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku;

Ulga ta przysługiwać będzie również w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa i wynosić będzie:

  1. 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2. 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po  przekształceniu;
  3. 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po  przekształceniu;
  4. 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po  przekształceniu;
  5. 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po  przekształceniu;
  6. 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po  przekształceniu.

Opłata może również podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W celu uzyskania bliższych informacji w sprawach związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, prosimy o kontakt z radcą lub adwokatem z naszej Kancelarii w Bielsku-Białej.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij