Kiedy bank musi zwrócić prowizję?

Bielsko-Biała, 18.11.2021

 

Kolejna wygrana przez nasz zespół sprawa z Bankiem, tym razem z sprawie innej niż dotyczącej kredytów frakowych!

 

Wyrokiem z dnia 30.09.2021r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zobowiązał Bank Handlowy SA w Warszawie do zwrotu na rzecz naszego klienta kwoty 11.162 zł tytułem zwrotu części prowizji od wcześniej spłaconej pożyczki. Wyrok jest prawomocny.

 

Radcy prawni naszej kancelarii skierowali do tutejszego Sądu pozew o zapłatę przeciwko Bankowi Handlowemu SA, gdyż Bank ten odmawiał zwrotu należnej naszemu klientowi części prowizji za wcześniej spłaconą pożyczkę.

 

Wobec faktu, iż umowa pożyczki została spłacona przed okresem jej obowiązywania w sprawie miał znajduje art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, stanowiący, iż w przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty które dotyczą okresu, za który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą.

 

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11.09.2019r., C-383/18 oraz w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2019r., sygn.. akt III CZP 45/19 stanowiącego, iż: „Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.”

 

Aby można było starać się o zwrot prowizji od spłaconego wcześniej kredytu lub pożyczki musi zostać spełnionych kilka warunków:

- umowa pożyczki lub kredytu musiała być zawarta z konsumentem, czyli osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,

- prowizja musiała zostać zapłacona przez konsumenta np. w postaci potrącenia z kwoty pożyczki lub kredytu,

- umowa pożyczki lub kredytu została zawarta po 18 grudnia 2011 roku, czyli po wejściu w życiu ustawy o kredycie konsumenckim.

- kredyt lub pożyczka muszą zostać spłacone przed terminem spłaty określonym w umowie pożyczki lub kredytu,

- zobowiązanie zaciągnięte było na kwotę nie większą niż 255 550 zł lub na równowartość tej kwoty w innej walucie.

 

Pomimo wskazanych powyżej wyroków, wiele Banków odmawia konsumentom zwrotu należnych im pieniędzy, co też miało miejsce w prowadzonej przez Nas sprawie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności stanowiska Banku należy skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem prowadzącym takie sprawy i uzyskanie profesjonalnej porady prawnej i rozważanie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z radcami prawnymi w naszej Kancelarii w Bielsku-Białej.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij