Aktualne sposoby doręczania pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami

Bielsko-Biała, dnia 30.04.2017r.

Aktualnie, profesjonalni pełnomocnicy spotykają się z pewnego rodzaju dualizmem w zakresie sposobu wzajemnego doręczenia pism procesowych w toku postępowania przy wykonywaniu obowiązku z art. 132 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, a właściwie sposobu w jakim należy o powyższym poinformować Sąd.

Obecna sytuacja ma związek z wejściem w życie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która została uchwalona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadziła bowiem istotną zmianę w sposobie doręczania pism procesowych dokonywanych w toku sprawy pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami. Wprowadzone zmiany odnoszą się jednak tylko do tych postepowań, które zostały wszczęte po dniu wejścia w życie nowelizacji, a więc po dniu 08.09.2016 r., natomiast w postępowaniach wszczętych przed tą datą obowiązują dotychczasowe zasady.

Zatem co do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji, w dalszym ciągu obowiązuje sposób doręczenia pism polegający na tym, ż profesjonalni pełnomocnicy w sytuacji, w której obowiązani są do wzajemnego doręczenia pism procesowych, do pisma kierowanego do Sądu powinni dołączyć dowód nadania pisma do pełnomocnika strony przeciwnej. Natomiast w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie nowelizacji, nie jest już obowiązkowe dołączanie do pisma skierowanego do sądu dowodu nadania pisma stronie przeciwnej. Wystarczające jest samo oświadczenie w treści pisma wnoszonego do sądu o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą.  

Warto wspomnieć, iż przywołane wyżej sposoby doręczenia pism procesowych  nie odnoszą się do tych pism, które nie podlegają wzajemnemu doręczeniu, tj. między innymi pozwu wzajemnego, apelacji, zażalenia czy sprzeciwu od nakazu zapłaty (art. 132 § 2 KPC), a po wejściu w życie przywołanej wyżej nowelizacji, także do pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 132 § 12 KPC).

Występujący obecnie dualizm w sposobie doręczenia pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami może powodować niepotrzebne formalne komplikacje, z którymi pełnomocnicy mogą mieć do czynienia jeszcze przez okres najbliższych kilku lat. Natomiast wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w sposobie doręczenia należy ocenić pozytywnie, gdyż z  pewnością ułatwią one profesjonalnym pełnomocnikom sposób nadawania przesyłek pocztowych.Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij