Adwokat i radca prawny

Bielsko-Biała, 13.10.2017r.

 

Tytułem wstępu zauważyć należy, że zawód adwokata miał charakter profesjonalnej działalności prawniczej już w czasach II Rzeczypospolitej. W okresie PRL z kolei pojawiła się konieczność obsługi podmiotów gospodarczych przez wykwalifikowanych prawników. W ten sposób zrodził się zawód radcy prawnego. W świetle nowych unormowań prawnych, rozszerzających w zasadzie uprawnienia procesowe radców prawnych, kompetencje przedstawicieli wymienionych grup zawodowych, tj. adwokatów i radców prawnych są do siebie bardzo zbliżone, a de facto identyczne.

 

W praktyce przyjęło się, że adwokaci obsługują przede wszystkim osoby fizyczne, radcowie prawni natomiast podmioty gospodarcze lub urzędy i instytucje. W chwili obecnej jednak podział ten ulega zatarciu, albowiem obydwie grupy zawodowe obsługują zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych.

 

W dzisiejszych czasach bardzo często przedsiębiorcy zatrudniają w ramach stałej obsługi adwokatów, radcowie prawni świadczą natomiast usługi osobom posiadającym sprawy niezwiązane z obrotem gospodarczym.

 

Bogata historia i niezłomna tradycja obu zawodów pozwala na twierdzenie, że radcowie prawni pewniej czują się w prawie gospodarczym, a adwokaci w prawie karnym. Od 2015 r. prawnicy obu grup zawodowych mają praktycznie identyczne kompetencje zawodowe, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy z innymi podmiotami.

 

Radca prawny oraz adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Co do zasady radca prawny oraz adwokat nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Adwokat i radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator.

 

Nadzór zawodowy nad działalnością radów prawnych i adwokatów sprawują organy korporacyjne. Dodatkowe wymagania na adwokatów i radców prawnych nakładają zasady zawarte w kodeksie etyki zawodowej. W 2015 roku 120 adwokatów wykonywało swój zawód w Bielsku-Białej. W przypadku radców prawnych liczba ta jest około dwukrotnie większa.

 

Obserwując zjawisko postępującej konkurencyjności na rynku usług prawniczych wspomnieć również należy o doradcach prawnych. Sytuacja doradców prawnych nie jest w zasadzie uregulowana. Zasadniczym wymogiem jest uzyskanie wyłącznie tytułu magistra prawa. W przeciwieństwie jednak do adwokatów lub radców prawnych doradcy prawni nie muszą posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Doradców prawnych nie obowiązują także normy zawarte w formie kodeksu zasady etyki zawodowej. Nie powołano instytucji, które sprawowałyby nadzór nad ich działaniami. Doradcy prawni nie podlegają również odpowiedzialności dyscyplinarnej.



Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl




Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij