kancelaria adwokacka bielsko

O kancelarii

Kancelaria funkcjonuje na rynku prawniczym już blisko 20 lat. W latach 1998-2012 prowadzona była wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a od maja 2012 roku jest prowadzona w formie spółki działającej obecnie pod firmą Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa.
Działania Kancelarii obejmują teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego – miasta Bielska-Białej, gdzie znajduje się główna siedziba oraz miasta Szczyrk, w którym od roku 2011 Kancelaria posiada swoją filię.

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych i kapitałowych, będących podmiotami prawa polskiego, i międzynarodowego.

Pomagamy w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych i podatkowych, a także w negocjacjach i mediacjach.

Organizujemy szkolenia z wybranych zakresów prawa dla pracowników obsługiwanego klienta oraz dla osób trzecich.

Współpracujemy z podmiotami takimi jak: kancelarie notarialne, kancelarie podatkowe, kancelarie audytorskie oraz biura tłumaczy przysięgłych, oferując tym samym klientowi wsparcie w szerokim spektrum.

Proponujemy Państwu współpracę opartą na zaufaniu i jasnych zasadach.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc profesjonalnego prawnika
w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych
i podatkowych, a także w negocjacjach i mediacjach,
w całym zakresie prawa polskiego i europejskiego.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Kredyty frankowe

 • analiza dokumentacji związanej z zawartymi umowami dotyczącymi tzw. kredytów frankowych,
 • analiza sytuacji prawnej i możliwych rozwiązań,
 • symulacja roszczeń przysługujących kredytobiorcom wraz z wyliczeniem wartości tych roszczeń,
 • reprezentacja w postępowaniu polubownym przed bankami, Rzecznikiem Finansowym, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • negocjacje ugód z bankami,
 • reprezzentacja w sądzie w sporach z bankami.

Sprawy rodzinne

 • postępowania o rozwód/separację/unieważnienia małżeństwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu kontaktu z dziećmi oraz z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z pochodzeniem dzieci (ojcostwo, macierzyństwo),
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenia uboczne z tego tytułu,
 • sprawy dotyczące rozliczeń pomiędzy konkubentami.

Przedsiębiorcy i spółki handlowe

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • zakładanie spółek,
 • zgłaszanie spółek do KRS, zgłaszanie zmian do KRS,
 • obsługa spółek w pełnym zakresie ich działalności,
 • obsługa organów statutowych spółek,
 • obsługa posiedzeń organów spółek,
 • audyty prawne,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami

Podatki

 • pomoc przy wyborze strategii podatkowych (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • doradztwo podatkowe przy transakcjach handlowych oraz przy wyborze formy wnoszenia kapitału i finansowania działalności spółek (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • reprezentacja w czasie kontroli i postępowań podatkowych,
 • ceny transferowe (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi.

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych,
 • zgłoszenia do rejestrów,
 • reprezentacja przy postępowaniach przeciwko osobom naruszającym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej.

Sprawy sądowe

 • reprezentacja na etapie przedsądowym,
 • doradztwo w kwestii przyjętej taktyki i strategii procesowej,
 • doradztwo w kwestii zgromadzenia dokumentacji, dowodów,
 • windykacja przedsądowa należności,
 • kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi i polubownymi,
 • zastępstwa w sprawach przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.

Lustracja

 • analiza dokumentacji zgromadzonych w teczkach osobowych,
 • reprezentacja w czasie postępowania prowadzonego przez IPN,
 • reprezentacja sądowa w sprawach badania zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.

Sprawy cywilne

 • pozwy o zapłatę,
 • sprawy odszkodowawcze (w tym ubezpieczeniowe, komunikacyjne, błędy medyczne),
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (służebności, zniesienia współwłasności, podziału majątków, zasiedzenia, spory o posiadanie, sprawy eksmisyjne),
 • sprawy z zakresie prawa spadkowego (testamenty, nabycia i odrzucanie spadków, działy spadków, niegodność dziedziczenia),
 • dochodzenie nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych, świadczeń wykupu (tzw. polisolokaty),
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów, kontraktów i porozumień,
 • analiza i audyty prawne umów.

Sprawy karne

 • zastępstwo prawne w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
 • pomoc w przygotowaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

e-commerce

 • audyty stron internetowych i sklepów internetowych,
 • przygotowywania regulaminów sklepów internetowych,
 • przygotowywania regulaminów sklepów www,
 • przygotowywania polityk prywatności, polityk „cookies”,
 • przygotowanie polityki zarządzenia systemami informatycznymi,
 • przygotowywanie regulaminów konkursów, loterii, etc.
 • pomoc w obsłudze reklamacji,
 • pomoc w postępowania przed UOKiK oraz w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych w Internecie (tzw. obraźliwe wpisy).

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentacja sądowa w sporach pracowniczych,
 • reprezentacja w zakresie kontroli zatrudnienia.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • doradztwo dotyczące upadłości przedsiębiorców,
 • doradztwo dotyczące upadłości konsumentów,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • obsługa procesów sądowych prowadzonych przez syndyków.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 • negocjacje
 • mediacje,
 • postępowania arbitrażowe (zastępstwo prawne),
 • korespondencja przedprocesowa,
 • przygotowywanie ugód i porozumień.

Upadłości konsumenckie

 • analiza dokuemtacji pod kątem możliwości wystąpienia o upadłość,
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja sądowa w sprawach upadłościowych,
 • konsultacje w ramach ustaleń z syndykiem.

Zespół Kancelarii

Zespół naszej Kancelarii to połączenie, przede wszystkim, doświadczenia, wiedzy i zaangażowania. Wieloletnia obecność na rynku, wykształciła w nas rzetelne i odpowiedzialne podejście do każdej powierzonej nam sprawy, mające na celu satysfakcję klienta.

Nasi prawnicy gotowi są sprostać wszelkim trudnościom, aby skutecznie i profesjonalnie świadczyć usługi ze szczególnym uwzględnieniem interesu klienta, w zgodzie z zasadami zawodowymi etyki radcy prawnego.

Mając świadomość konieczności zagwarantowania klientowi kompleksowej oferty, nasi prawnicy stale się rozwijają i podnoszą swoje kompetencje.


Siedziba

Siedziba Kancelarii mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24 (lokal B16).

Dla klientów oferujemy możliwość wynajęcia sali konferencyjnej na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć kancelarii. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYKancelaria Adwokacka Kupilas&Krupa Bielsko-BiałaKupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 730 020 340, 33 496 33 00
NIP: 5472142810, KRS: 0000894304

e-mail: biuro@kupilaskrupa.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 8:00 do 16:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: lkrupa@kupilaskrupa.pl
akupilas@kupilaskrupa.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria Kupilas, Krupa Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij